Bàscula municipal

Servei de pesada de mercaderies per agricultors i ramaders i altres usuaris.

Cost per l'usuari:

2,50 € per pesada.

Àrea responsable:

Manteniment i millora de l'entorn.

Unitat responsable:

Brigada.