Abastiment de l'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

ONAIGUA és una empresa pública del Consell Comarcal d’Osona que realitza una gestió pública i mancomunada d’un servei bàsic com és l’aigua. Aquesta empresa pública va néixer a petició dels ajuntaments de la comarca que demanaven que la gestió i el control de l’aigua es realitzés de forma pública i directa.

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

 

Persones destinatàries:

Tota la població.

Àrea responsable:

Manteniment i millora de l'entorn.

Unitat responsable:

Alcaldia.

Unitats implicades:

Oficina d'atenció al ciutadà.

És un servei obligatori:

Si

Adreça:

ONAIGUA Atenció a l'abonat: atencio@onaigua.cat Informació general: info@onaigua.cat Telèfon general: 938834134 (dill-div de 8-20h) Avaries 24 h: 900194998

Darrera actualització: 03.10.2022 | 12:24