Atenció de situacions de necessitat social

Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials que es presenten com a urgències, així com realitzar les accions necessàries per a prevenir possibles noves situacions.

Línies de servei:

  • Prevenció de les situacions de necessitat social.
  • Realitzar atenció d'urgència en cas de necessitat (allotjar provisionalment, mobilització dels recursos necessaris,.....).
  • Evacuació d'informes per a tercers en relació a les accions i/o situacions tractades.

Persones destinatàries:

Persones amb necessitats socials.

Cost per l'usuari:

Gratuït.

Equip tècnic:

Marta Vivet Dot
Treballadora social
mvivetd@cssosona.cat

Mercè Comas
Educadora Social
mcomasp@cssosona.cat

Àrea responsable:

Benestar.