Atenció i prevenció de la violència masclista

Servei que s'encarrega de donar suport integral a les persones que pateixen violència de gènere per tal que assoleixin amb éxit el seu procés d'inserció sociolaboral amb suport i recuperació terapèutica.

Línies de servei:

  • Creació i realització d'accions de prevenció i sensibilització
  • Creació de grups d'empoderament
  • Establiment d'habitatges d'acollida

Persones destinatàries:

Persones que pateixen violència.

Cost per l'usuari:

Gratuït.

Equip tècnic:

Mercè Comas
Educadora Social
mcomasp@cssosona.cat

Àrea responsable:

Benestar.