Cementiri

Servei s'encarrega de la gestió de les necessitats de la comunitat respecte de les inhumacions/incineracions dels/de les seus/ves difunts/tes.

Línies de servei:

  • Gestió de les concessions de drets funeraris
  • Inhumacions/exhumacions
  • Trasllats
  • Cremació
  • Comiats
  • Conservació i neteja del recinte

Persones destinatàries:

Familiars de difunts.

Equip tècnic:

Cuberta Serveis Funeraris

Àrea responsable:

Manteniment i millora de l'entorn.

Unitats implicades:

Oficina d'atenció al ciutadà.