Període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al 3r trimestre de 2014

Segons la informació remesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a través de l'Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats locals és de: -13,53 dies


L'import negatiu és representatiu bé d'una major celeritat, en mitjana, en el pagament per part de l'Entitat en relació amb el període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé al fet que les operacions pendents de pagament de l'entitat es troben, de mitjana, en un moment anterior a aquest període màxim.

Darrera actualització: 29.12.2015 | 12:25