ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 - TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME.

Darrera actualització: 23.01.2020 | 13:24