ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 - REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA BÀSCULA MUNCIPAL.

Darrera actualització: 08.01.2021 | 11:07