ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 - REGULADORA DEL PREU PÙBLIC PER LA VENDA DE LLIBRES PUBLICATS PER AQUEST AJUNTAMENT I D’ALTRES PUBLICACIONS DE CARÀCTER ANÀLEG PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES.

Darrera actualització: 14.01.2022 | 10:30