ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 - PREU PUBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES ESPORTIUS.

Darrera actualització: 14.01.2022 | 10:32