Plànols d'informació

Des dels enllaços de la dreta de la pàgina us podeu descarregar els documents que conformen els diferents plànols d'informació del POUM de Tavèrnoles

Nota: Per poder accedir correctament als documents s'aconsella descarregar-los al vostre ordinador tot clicant amb el botó dret i seleccionant l'opció de desar el contingut de l'enllaç

Darrera actualització: 26.11.2015 | 16:28

Documents

I.1 - Emmarcament territorial. Situació del municipi
6,4MB
I.2 - Ortofotomapa
7,4MB
I.3.1 - Topogràfic del municipi
8MB
I.3.2 - Topogràfic. Pendents del municipi
8,4MB
I.4 - Àrees de risc d'impactes rellevants
3,8MB
I.5 - Elements del paisatge i valors
8,3MB
I.6.1 - Planejament vigent. PTPCC. Vertebració del territori
17,3MB
I.6.2 - Planejament vigent. PTPCC. Estructura nodal
16,7MB
I.6.3 - Planejament vigent. PTPCC. Infraestructura de mobilitat
16,8MB
I.6.4 - Planejament vigent. PTPCC. Estratègies de desenvolupament
19,5MB
I.6.5 - Planejament vigent. PTPCC. Espais oberts
7,4MB
I.6.6 - Planejament vigent. Pla especial Guilleries-Savassona
3,9MB
I.6.7 - Planejament vigent. NNSS. Divisió bàsica del sòl
2,2MB
I.6.8 - Planejament vigent. NNSS. Estratègia de planejament
20,7MB
I.6.9 - Planejament vigent. NNSS. Zonificació
2,4MB
I.6.10 - Planejament vigent. Delimitació sòl urbà
1,5MB
I.6.11 - Planejament vigent. Modificació puntual El Roquet
407,1KB
I.6.12 - Refosa de planejament vigent. Classificació del sòl. Zones i àrees
10,8MB
I.7.1 - Serveis existents. Línies aèries AT
8,2MB
I.7.2 - Serveis existents. Aigua general. Plànol A
2,1MB
I.7.3 - Serveis existents. Aigua general. Plànol B
2,1MB
I.7.4 - Serveis existents. Sanejament
5,4MB
I.7.5 - Serveis existents. Enllumenat públic
5,7MB
I.8.1 - Anàlisi urbanístic. Cadastral rústica
1,1MB
I.8.2 - Anàlisi urbanístic. Cadastral Tavèrnoles - El Roquet
786,51KB
I.8.3 - Anàlisi urbanístic. Cadastral Fussimanya
1,3MB