Resolucions Alcaldia 2015

R-001/2015 de 9 de gener: Convocatòria de Ple Extraordinari pel dia 14 de gener de 2015
R-002/2015 de 12 de gener: Cessió del Centre Cívic el 14 de gener de 2015 per assemblea d'Insolàfrica
R-003/2015 de 13 de gener: Cessió en préstec de 25 cadires
R-004/2015 de 26 de gener: Inscripció al Padró municipal d'habitants
R-005/2015 de 26 de gener: Inscripció al Padró Municipal d'Habitants
R-006/2015 de 2 de febrer: Inscripció al Padró Municipal d'Habitants
R-007/2015 de 2 de febrer: Llicència urbanística 2/2015, per a la realització d'obres consistents en la reparació de mur malmès per la pluja al carrer Pirineu núm. 16 (darrere)
R-008/2015 de 2 de febrer: Llicència urbanística 3/2015, per a la realització d'obres consistents en la instal.lació d'un recuperador d'aire a la llar de foc al carrer Pla de les Ballades núm. 3
R-009/2015 de 2 de febrer: Llicència urbanística 1/2015, per a la realització d'obres consistents en la Senyalització dels camins d'interès territorial d'Osona (Camí de Folgueroles a Tavèrnoles i camí de Tavèrnoles a Roda de Ter)
R-010/2015 de 5 de febrer: Inscripció al Padró Municipal d'Habitants
R-011/2015 de 5 de febrer: Aprovació de reversió a favor de l'Ajuntament del nínxol núm. 72 del cementiri municipal
R-012/2015 de 9 de febrer: Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona per al Foment de l'ocupació local
R-013/2015 de 13 de febrer: Convocatòria mesa de contractació de l'obra TRAM DE COL·LECTOR D'AIGÜES RESIDUALS A LA ZONA DE LES PISCINES DE TAVÈRNOLES
R-014/2015 de 16 de febrer: Convocatòria de Ple Ordinari pel dia 23 de febrer de 2015
R-15/2015 de 16 de febrer: Atorgament de llicència municipal, en règim de comunicació prèvia, per a l'exercici de l'activitat d'allotjament rural a la Masoveria de l'Aguilar
R-16/2015 de 16 de febrer: Aprovació de factures i reconeixement d'ingressos corresponents al mes de gener de 2015
R-17/2015 de 23 de febrer: Inscripció al padró municipal d'habitants
R-18/2015 de 23 de febrer: Concessió de tarja d'aparcament per a persones amb disminució, modalitat titular no conductor
R-19/2015 de 23 de febrer: Llicència urbanística 4/2015, per a la realització d'obres consistents en l'arranjament de teulada, aiguafons, bany, traster, terres i desperfectes pel pas del temps a Can Tañà (Urb. Fussimanya)
R-20/2015 de 24 de febrer: Autorització per marxa cicloturista Amer-Sant Martí Sacalm (antiga Terra de Volcans) al seu pas pel municipi de Tavèrnoles
R-21/2015 de 24 de febrer: Aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2014
R-22/2015 de 24 de febrer: Contractació (menor) de les obres subvencionades a través del Programa complementari de reactivació econòmica de la Diputació de Barcelona
R-23/2015 de 3 de març: Aprovació de factures i reconeixement d'ingressos corresponents al mes de febrer de 2015
R-24/2015 de 5 de març: Cessió del Centre Cívic, el dia 7 de març, al grup polític TAV
R-25/2015 de 5 de març: Cessió de Sala Polivalent, el dia 26 de juny de 2015, a Insolàfrica per a xerrada informativa
R-26/2015 de 6 de març: Cessió de 6 taules i 20 cadires el dia 14 de març de 2015
R-27/2015 de 6 de març: Convocatòria de Ple extraordinari pel dia 13 de març de 2015
R-28/2015 de 6 de març: Aprovació de contracte menor de Serveis de subscripció de pòlissa d'assegurança de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de les Administracions Públiques
R-29/2015 de 9 de març: Aprovació de bonificació en l'IBI de la finca del carrer Montseny, 4 (titularitat municipal)
R-30/2015 de 9 de març: Aprovació de bonificació en l'IBI de la finca del carrer Església (titularitat municipal)
R-31/2015 de 9 de març: Aprovació de la certificació d'obres núm. 2 de l'obra Arranjament del carrer Montseny i millora dels serveis existents
R-32/2015 de 16 de març: Inscripció al Padró municipal d'habitants
R-33/2015 de 19 de març: Cessió del Centre Cívic, el dia 21 de març, al grup polític TAV
R-34/2015 de 19 de març: Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona per al Desenvolupament de polítiques actives en municipis de menys de 5000 habitants
R-35/2015 de 20 de març: Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona per al Finançament de l'àmbit de Benestar Social
R-36/2015 de 20 de març: Llicència urbanística 8/2015, per a la realització d'obres consistents en la construcció de piscina de poliester al Mas La Sala
R-37/2015 de 20 de març: Autorització per prova ciclista "El repte del Ter" al seu pas pel municipi de Tavèrnoles
R-38/2015 de 23 de març: Aprovació de factura per la compra de peanes gimnàs
R-39/2015 de 24 de març: Llicència urbanística 7/2015, per a la realització d'obres consistents en l'arranjament de la façana al carrer Montseny núm. 5
R-40/2015 de 26 de març: Cessió del Centre Cívic, el dia 7 d'abril de 2015, al grup de recuperació del patrimoni de Tavèrnoles
R-41/2015 de 7 d'abril: Cessió del Centre Cívic, el dia 12 d'abril de 2015, al grup Taverbanda
R-42/2015 de 7 d'abril: Aprovació d'espais i locals gratuïts per a la col·locació de publicitat electoral i actes de campanya
R-43/2015 de 9 d'abril: Cessió de l'equip de so, el dia 12 d'abril, al CN VIC-ETB
R-44/2015 de 10 d'abril: Adhesió a la pròrroga de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica
R-45/2015 de 10 d'abril: Sol·licitud d'assistència tècnica al Consell Comarcal d'Osona per a la direcció facultativa de les obres de construcció de Tram de col·lector d'aigües residuals a la zona de les piscines de Tavèrnoles
R-46/2015 de 13 d'abril: Aprovació de la certificació d'obres núm. 3 de l'obra Arranjament del carrer Montseny i millora dels serveis existents
R-47/2015 de 13 d'abril: Aprovació de factures i reconeixement d'ingressos corresponents al mes de març de 2015
R-48/2015 de 13 d'abril: Aprovació d'acceptació de l'ajut del Programa complementari de garantia de la cohesió social de la Diputació de Barcelona
R-49/2015 de 17 d'abril: Aprovació d'autorització per a activitats esportives i acampada a l'entorn natural de Savassona i autorització per a l'ús del camp de futbol del municipi
R-50/2015 de 20 d'abril: Convocatòria de Ple ordinari pel dia 27 d'abril de 2015
51/2015 20/04/2015: Aprovació de contractació d'obres de desplegament d'una Xarxa de telecomunicacions de banda ampla basada en la fibra òptica
52/2015 21/04/2015: Aprovació de contractació d'obres de senyalització turística
53/2015 21/04/2015: Aprovació de contractació d'obres camí de Santa Margarita, Coromines i Puig de la Creu
54/2015 21/04/2015: Llicència urbanística 6/2015, per a la realització d'obres consistents en millora del camí d'accés a la carretera BV-5213, pk 1,23
55/2015 23/04/2015: Cessió del Centre Cívic els dilluns i dijous de 11 a 12.30 per assaig personal
56/2015 23/04/2015: Cessió Sala Polivalent el dia 25 d'abril de 2015 de 16 a 18 hores
57/2015 23/04/2015: Cessió Sala Polivalent el dia 8 de maig de 2015 de 20 a 22 hores
58/2015 23/04/2015: Concessió de dret funerari dels nínxols núm. 94 i 95 del cementiri municipal
59/2015 30/04/2015: Aprovació de factures del mes d'abril, ordenar pagament i reconeixement d'ingressos
60/2015 05/05/2015: Cessió del camp de futbol o el Centre Cívic (segons el temps) el dia 17 de maig de 2015 de 17 a 20 hores
61/2015 05/05/2015: Llicència urbanística 10/2015, per a la realització d'obres consistents en construcció d'una piscina al carrer del mig num. 3
62/2015 05/05/2015: Aprovació projecte de dinamització, cohesió i emancipació juvenil i sol·licitud de subvenció per a la seva execució
63/2015 07/05/2015: Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona per a la "Millora de l'entorn de l'església románica de Sant Esteve de Tavèrnoles
64/2015 08/05/2015: Cessió del camp de futbol per a l'avituallament de la caminada nocturna de Les Masies de Roda el dia 6 de juny de 2015
65/2015 11/05/2015: Cessió del Centre Cívic el dia 21 de maig de 2015, a les 19.48 i fins les 23.53 hores, per a la presentació del programa electoral del grup Tavèrnoles Actiu
66/2015 11/05/2015: Aprovació de modificació del pressupost municipal 1/2015, per majors ingressos
67/2015 12/05/2015: Llicència urbanística 11/2015, per a la realització d'obres consistents en la reforma d'habitatge unifamiliar aïllat al carrer Pirineu núm. 1
68/2015 14/05/2015: Inscripció padronal
69/2015 14/05/2015: Inscripció padronal
70/2015 15/05/2015: Aprovació de sol·licitud de compensació económica a favor de l'Ajuntament perquè aboni retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2015 a l'empara de la Resolució GRI/827/2015, de 22 d'abril
71/2015 19/05/2015: Llicència urbanística 12/2015, per a la realització d'obres consistents en repassar desperfectes de la façana al Molí del Reguer
72/2015 19/05/2015: Llicència urbanística núm. 9/2015 per a la realització d'obres consistents en la reforma d'una piscina existent a La Baga
73/2015 01/06/2015: Cessió en préstec de 5 taules i 20 cadires el dia 13 de juny de 2015
74/2015 01/06/2015: Convocatòria de sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament el dia 8 de juny de 2015
75/2015 01/06/2015: Aprovació de factures del mes de maig, ordenar pagament i reconeixement d'ingressos
76/2015 04/06/2015: Cessió en préstec de 6 taules i 20 cadires el dia 7 de juny de 2015
77/2015 04/06/2015: Cessió del Centre Cívic i altre material del dia 11 de juny de 2015 a les 20 hores
78/2015 05/06/2015: Convocatòria de sessió constitutiva del nou Ajuntament
79/2015 11/06/2015: Llicència urbanística núm. 13/2015, per a la realització d'obres consistents en construcció de caseta per a comptador d'aigua a Masgrau
80/2015 15/06/2015: Reversió a favor de l'Ajuntament del columbari núm. 6 del cementiri municipal
81/2015 15/06/2015: Inscripció padronal
82/2015 18/06/2015: Llicència urbanística núm. 14/2015, per a la realització d'obres consistents en muntatge de piscina a la parcel·la 17 de la urbanització de Fussimanya
83/2015 19/06/2015: Delegació d'atribucions de l'alcaldia a favor dels regidors
84/2015 19/06/2015: Nomenament de 1a Tinent d'Alcalde
85/2015 19/06/2015: Nomenament de regidor tresorer
86/2015 19/06/2015: Aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball de les obres de construcció de tram de col·lector d'aigües residuals a la zona de les piscines
87/2015 22/06/2015: Cessió en préstec de l'equip de so els dies 18 i 19 de juliol de 2015
88/2015 22/06/2015: Nomenament d'alcaldessa accidental entre els dies 23 i 28 de juny de 2015
89/2015 23/06/2015: Atorgament de subvencions per a l'arranjament de camins d'ús públic 2015
90/2015 23/06/2015: Llicència urbanística núm. 16/2015, per a la realització d'obres consistents en el sanejament de naus de la granja, al Serrat del Banús
91/2015 25/06/2015: Autorització per a la realització d'activitats esportives a Savassona els dies 14, 15 i 16 de juliol de 2015
92/2015 25/06/2015: Modificació del pressupost 2/2015, per incorporació de romanents afectats provinents de l'exercici 2014
93/2015 30/06/2015: Aprovació de factures del mes de juny, ordenar pagament i reconeixement d'ingressos
94/2015 30/06/2015: Convocatòria de Ple extraordinari (Cartipàs municipal)
95/2015 02/07/2015: Cessió del Centre Cívic i altre material del dia 8 de juliol de 2015 a les 20 hores
96/2015 09/07/2015: Acceptació de recurs tècnic de la Diputació de Barcelona per a l'impuls de la participació ciutadana
97/2015 24/07/2015: Aprovació memòria recollida selectiva orgànica i de sol·licitud de subvenció a l'Agència Catalana de Residus
98/2015 24/07/2015: Autorització de pas pel TM de la ruta turística no esportiva i clàssica d'Espinelves, el 26 de juliol de 2015
99/2015 24/07/2015: Cessió en préstec de 2 carpes i accés a l'aparcament del tancat de residus el dia 26 de juliol de 2015
100/2015 27/07/2015: Llicència urbanística núm. 15/2015, per a la realització d'obres consistents en l'arranjament del camí de Sabaters a la carretera BV-5213, pk 7
101/2015 28/07/2015: Llicència urbanística núm. 18/2015, per a la realització d'obres consistents en treure tela asfàltica, posar-ne de nova i enrajolar, a Can Porta
102/2015 27/07/2015: Aprovació de factures de l'actuació de reforma interior de l'església
103/2015 30/07/2015: Aprovació de factures de l'actuació redacció de projecte d'embelliment del nucli
104/2015 31/07/2015: Sol·licitud de subvenció per a la ordenació de la il·luminació exterior
105/2015 07/08/2015: Cessió d'espais electorals a la Junta Electoral de Zona (propaganda i actes)
106/2015 31/07/2015: Aprovació de factures del mes de juliol, ordenar pagament i reconeixement d'ingressos
107/2015 25/08/2015: Convocatòria de Ple extraordinari
108/2015 17/08/2015: Nomenament de funcionari interí amb caràcter d'urgència per a ocupar el lloc de treball d'arquitecte municipal
109/2015 31/08/2015: Convocatòria comissió especial de comptes
110/2015 31/08/2015: Autorització de pas pel TM del Rally Costa Brava Històric el dia 3 d'octubre de 2015 (12a edició)
111/2015 31/08/2015: Modificació del pressupost 4/2015, per majors ingressos
112/2015 31/08/2015: Aprovació de factures del mes d'agost, ordenar pagament i reconeixement d'ingressos
113/2015 07/09/2015: Aprovació de certificacions d'obra núms. 1 i 2 corresponents a l'obra de construcció d'un tram de col·lector d'aigües residuals a la zona de les piscines de Tavèrnoles
114/2015 07/09/2015: Aprovació de contracte menor d'obres dels treballs no previstos en el projecte de construcció d'un tram de col·lector d'aigües residuals a la zona de les piscines de Tavèrnoles
115/2015 07/09/2015: Aprovació de contracte menor d'obra dels treballs de reasfaltat del carrer de l'Església
116/2015 08/09/2015: Aprovació de certificació d'obres núm. 4 de les obres de reurbanització del carrer Montseny
117/2019 10/09/2015: Aprovació de canvi de titular de la Llicència urbanística núm. 16/2015
118/2015 15/09/2015: Cessió de l'aula d'informàtica del Centre Cívic el dia 17 de setembre de 9 a 13 hores
119/2015 22/09/2015: Convocatòria de Ple ordinari pel dia 28 de setembre de 2015

120/2015 25/09/2015: Llicència urbanística 20/2015, per a la realització d’obres  consistents en la construcció d’un tancar de gos, al carrer Pla  de les Ballades núm. 3

121/2015 25/09/2015: Llicència urbanística 19/2015, per a la realització d’obres consistents en la obertura de pous de geotèrmina, al carrer Montseny núm. 5

122/2015 25/09/2015: Llicència urbanística 21/2015, per a la realització d’obres de condicionament del camí d’accés de la Bauma a la Noguera

123/2015 29/07/2015: Cessió del Centre Cívic a la Societat de Caçadors de Tavèrnoles pel dia 2 d’octubre de 2015 per a la celebració de junta

124/2015 30/09/2015 :Aprovació de factures del mes de setembre, ordenar pagament i reconeixement d’ingressos

125/2015 02/10/2015: Sol·licitud al Consorci AOC de modificació del servei E-Notum

126/2015 02/10/2015: Incoació d’expedient de caducitat de comunicació prèvia per a l’exercici de l’activitat de Bar-Restaurant i piscines al Manso El Roquet

127/2015 05/10/2015: Cessió del Centre Cívic per a assaig personal el dia 9 d’octubre de 2015

128/2015 06/10/2015: Llicència urbanística 24/2015, per a la realització d’obres consistents en canvi de terra i mobiliari de cuina a Can Pillet

129/2015 06/10/2015: Convocatòria de ple extraordinari pel dia 13 d’octubre de 2015

130/2015 06/10/2015: Llicència urbanística 23/2015, per a la realització d’obres consistents en la construcció d’un dipòsit d’aireació i d’un femer per a la instal·lació d’un sistema separador/depurador de purins al Serrat del Banús

131/2015 09/10/2015: Sol·licitud al Consorci AOC de baixa del servei ERES

131/2015bis 13/10/2015: Baixa d’ofici del padró municipal d’habitants

132/2015 09/10/2015: Cessió en préstec de 20 cadires pel dia 18 d’octubre de 2015

133/2015 16/10/2015: Llicència urbanística 26/2015, per a la realització d’obres consistents en arranjament de l’entrada al jardí a Can Mon

134/2015 15/10/2015: Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona per a  l’adquisició de solar per a alineació del vial al carrer Montseny

135/2015 22/10/2015: Modificació pressupost direcció obra embelliment nucli

136/2015 23/10/2015: Autorització de pas de la “Caminada per conèixer el sender Abat Oliba”, de realització d’avituallament al jardí del Centre Cívic i cessió en préstec d’una taula, pel dia 25 d’octubre de 2015

137/2015 23/10/2015: Aprovació de factura de la contractació de les obres de reasfaltat del carrer de Baix

138/2015 27/10/2015: Cessió del Centre Cívic a la Societat de Caçadors de Tavèrnoles  pel dia 30 d’octubre de 2015 per a la celebració de junta

139/2015 27/10/2015: Llicència urbanística 25/2015, per a la realització d’obres consistents en la construcció d’un pou de bombes amb dessorrador a l’EDAR de Tavèrnoles

140/2015 29/10/2015: Autorització per a la realització de l’activitat “Raid Sau Extrem” al seu pas pel municipi, els dies 7 i 8 de novembre

141/2015 29/10/2015: Convocatòria de ple extraordinari pel dia 2 de novembre de 2015

142/2015 05/11/2015: Cessió en préstec de 20 cadires el dia 7 de novembre de 2015

143/2015 06/11/2015: Autorització per a la realització de l’activitat “X Volta Osona Clàssic Ral·li al seu pas pel municipi el dia 28 de novembre de 2015

144/2015 06/11/2015: Aprovació de factures del mes d’octubre, ordenar pagament i reconeixement d’ingressos

145/2015 10/11/2015: Reserva de locals i espais per a la campanya electoral de les Eleccions Generals 2015

146/2015 12/11/2015: Autorització per a la realització de l’activitat “X Volta Osona Clàssic Ral·li al seu pas pel municipi el dia 28 de novembre de 2015 (Duplicat)

147/2015 13/11/2015: Aprovació del contracte d’obres de l’equipament instal·lació FO en pals existents i aprovació de la factura

148/2015 13/11/2015: Cessió de la sala petita del centre cívic, i préstec de 1 taula i 20 cadires pel dia 20 de novembre de 2015

149/2015 06/11/2015: Subvenció directa a Creu Roja Catalunya pels refugiats de Síria i a Osona Contra el Càncer

150/2015 16/11/2015: Convocatòria de sessió extraordinària del Ple municipal el dia 23 de novembre de 2015

151/2015 17/11/2015: Llicència urbanística 27/2015, per a la realització d’obres consistents en arreglar els camins de la finca El Soler amb sorra i grava

152/2015 20/11/2015:Sol·licitud al consorci AOC d’alta al servei de transparència i E-Tauler

153/2015 24/11/2015: Llicència urbanística 28/2015, per a la realització d’obres consistents en rasa per a substitució d’escomesa d’aigua, a El Banús

154/2015 17/11/2015: Aprovació de contracte menor de serveis de subscripció a premsa escrita i publicitat institucional en mitjans d’abast nacional

155/2015 30/11/2015: Assabentat de comunicació d’inici d’activitat bovina en règim extensiu a la finca Masgrau

156/2015 30/11/2015: Assabentat de comunicació d’inici d’activitat bovina en règim extensiu a la finca Puig de Masgrau

157/2015 01/12/2015: Cessió de la sala polivalent per assemblea de socis d’Insolàfrica del dia 15 de gener de 2016

158/2015 30/11/2015: Aprovació de factures del mes de novembre, ordenar pagament i reconeixement d’ingressos

159/2015 11/12/2015: Cessió de la sala polivalent els dies 14, 16 i 22 de desembre per a la realització d’un curs formatiu en fitosanitaris

160/2015 15/12/2015:Llicència urbanística 29/2015, per a la realització d’obres consistents en la reparació d’esquerdes i desperfectes causats per les obres del col·lector al carrer Pirineus núm. 3

161/2015 15/12/2015: Targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució, modalitat de titular no conductor

162/2015 15/12/2015: Llicència urbanística 30/2015, per a la realització d’obres consistents en la construcció de coberta inclinada en construcció auxiliar destinada a garatge a la Casa d’en Roura

163/2015 15/12/2015: Llicència urbanística 31/2015, per a la realització d’obres consistents en construcció d’un mur de rocalla a la part posterior del carrer Pirineu núm. 1

164/2015 21/12/2015: Atorgament de beques esportives 2015

165/2015 21/12/2015: Aprovació de liquidació complementària de la llicència urbanística 23/2015

166/2015 22/12/2015: Convocatòria de Ple ordinari el dia 28 de desembre de 2015

167/2015 31/12/2015 Contracte menor de serveis de la direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut de la Franja perimetral de Fussimanya
168/2015 31/12/2015 Aprovació de pròrroga del conveni del servei tècnic compartit en matèria de joventut
169/2015 31/12/2015 Contracte menor d’obres per a la instal·lació de sistema de cloració al dipòsit de Masgrau
170/2015 31/12/2015 Aprovació de factures del mes de desembre, ordenar pagament i reconeixement d’ingressos
171/2015 31/12/2015 Contracte menor d’obres d’adequació casa “Les Garoleres”

 

Darrera actualització: 3.01.2024 | 10:25