Resolucions Alcaldia 2022

​​​​​

Número Data Òrgan o departament Document
2022DECR000001  03/01/2022 ALCALDIA DEC APROV FAC CORTINES ESPAI COBERT 31122021
2022DECR000002  03/01/2022 ALCALDIA DEC LLOGUER NINXOL 03012022
2022DECR000003  13/01/2022 ALCALDIA DEC SUBV DIRECTE PREMIS LITERARIS 11012022
2022DECR000004  17/01/2022 ALCALDIA DEC CANVI TITULAR NINXOL 17012022
2022DECR000005  20/01/2022 ALCALDIA DEC CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA 07012022
2022DECR000006  21/01/2022 ALCALDIA DEC ORDRE DEL DIA 21012022
2022DECR000007  21/01/2022 ALCALDIA DEC AUTO PAS 21012022
2022DECR000008  21/01/2022 ALCALDIA DEC AUTO ACTIVITAT SAVASSONA 21012022
2022DECR000009  24/01/2022 ALCALDIA DEC DESFAVORABLE 24012022
2022DECR000010  27/01/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 26012022
2022DECR000011  27/01/2022 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 25012022
2022DECR000012  27/01/2022 ALCALDIA DEC RENUNCIA SUBV NO EXECUTADES 27012022
2022DECR000013  31/01/2022 ALCALDIA DEC APROVACIO CERTIFICACIO NÚM.3 17012022
2022DECR000014  31/01/2022 ALCALDIA DEC APROV DESPESES GENER 31012022
2022DECR000015  04/02/2022 ALCALDIA DEC RECTIFICACIO ERROR MATERIAL CONCESSIO LLICENCIA 04022022
2022DECR000016  04/02/2022 ALCALDIA DEC SOL SUBVENCIONS CATALEG ACTIVITATS I SERVEIS 28012022
2022DECR000017  04/02/2022 ALCALDIA DEC ADJUDICACIO CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIO PROJECTE OBRES 04022022
2022DECR000018  09/02/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 09022022
2022DECR000019  09/02/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 09022022
2022DECR000020  09/02/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 09022022
2022DECR000021  11/02/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 11022022
2022DECR000022  18/02/2022 ALCALDIA DEC APROV PADRO PREU PUBLIC FRANJA INCENDIS 17022022
2022DECR000023  18/02/2022 ALCALDIA DEC APROV CANON CONCESSIO AIGUA 2021 17022022
2022DECR000024  24/02/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 21022022
2022DECR000025  24/02/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 24022022
2022DECR000026  24/02/2022 ALCALDIA DEC TARGETA APARCAMENT 24022022
2022DECR000027  25/02/2022 ALCALDIA DEC CONCESSIO SUBVENCIO DIRECTA 25022022
2022DECR000028  03/03/2022 ALCALDIA DEC APROV DESPESES FEBRER 28022022
2022DECR000029  10/03/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 08032022
2022DECR000030  10/03/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 09032022
2022DECR000031  11/03/2022 ALCALDIA DEC MODIF CALENDARI FISCAL PREU PUBLIC FRANJA 10032022
2022DECR000032  11/03/2022 ALCALDIA DEC ASSEBENTANT CANVI TITULAR LLICÈNCIA D'ACTIVITATS 07032022
2022DECR000033  11/03/2022 ALCALDIA DEC APROV LIQUIDACIO PRESSUPOST EXERCICI 2021 07032022
2022DECR000034  11/03/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 08032022
2022DECR000035  11/03/2022 ALCALDIA DEC PRORROGA LLIC OBRES 08032022
2022DECR000036  14/03/2022 ALCALDIA DEC BASES I CONVOCATORIA SELECCIO PERSONAL SUPORT MANTENIMENT 11032022
2022DECR000037  14/03/2022 ALCALDIA DEC APROVACIO MODIFICACIO PRESSUPOST 2-2022 14032022
2022DECR000038  14/03/2022 ALCALDIA DEC ADJUDICACIO CONTRACTE TREBALLS FRANJA 10032022
2022DECR000039  17/03/2022 ALCALDIA DEC APROV MODIF INCORPORACIO ROMANETS 2021 14032022
2022DECR000040  21/03/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 18032022
2022DECR000041  22/03/2022 ALCALDIA DEC ORDRE DEL DIA SESSIO EXTRAORDINARIA 21032022
2022DECR000042  25/03/2022 ALCALDIA DEC ADJUDICACIO CONTRACTE OBRES CAMINS PPI 24032022
2022DECR000043  28/03/2022 ALCALDIA DEC LLICÈNCIA D'ACTIVITATS 28032022
2022DECR000044  30/03/2022 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 29032022
2022DECR000045  01/04/2022 ALCALDIA DEC CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA 01042022
2022DECR000046  01/04/2022 ALCALDIA DEC APROV DESPESES MARÇ 01042022
2022DECR000047  19/04/2022 ALCALDIA DEC ORDRE DEL DIA 12042022
2022DECR000048  21/04/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 19042022
2022DECR000049  21/04/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 19042022
2022DECR000050  21/04/2022 ALCALDIA DEC ACCEP RECURS DELEGAT PROTECCIO DADES 21042022
2022DECR000051  22/04/2022 ALCALDIA DEC ADMESOS PROCES SELECCIO CONTRACTACIO TREBALLADOR MANTENIMENT 22042022
2022DECR000052  27/04/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 26042022
2022DECR000053  27/04/2022 ALCALDIA DEC APROV LLIC OBRES 26042022
2022DECR000054  27/04/2022 ALCALDIA DEC CONTRACTACIO PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANS OCUPACIO 25042022
2022DECR000055  28/04/2022 ALCALDIA DEC CESSIO APARCAMENT CAMP DE FUTBOL 28042022
2022DECR000056  02/05/2022 ALCALDIA DEC INCOACIO COMPTE GENERAL 2021 29042022
2022DECR000057  02/05/2022 ALCALDIA DEC APROV DESPESES ABRIL 02052022
2022DECR000058  05/05/2022 ALCALDIA DEC AUTO FILMACIO 04052022
2022DECR000059  09/05/2022 ALCALDIA DEC AUTO LOCAL MUNICIPAL 04052022
2022DECR000060  09/05/2022 ALCALDIA DEC APROVACIO DE L'OFERTA PUBLICA D'OCUPACIO PER L'ESTABILITZACIO DE L'OCUPACIO TEMPORAL 09052022
2022DECR000061  11/05/2022 ALCALDIA DEC AUTO ACAMPADA 10052022
2022DECR000062  12/05/2022 ALCALDIA DEC APROV LLIC OBRES 12052022
2022DECR000063  12/05/2022 ALCALDIA DEC APROV LLIC OBRES 12052022
2022DECR000064  12/05/2022 ALCALDIA DEC APROV LLIC OBRES 12052022
2022DECR000065  12/05/2022 ALCALDIA DEC APROV LLIC OBRES 12052022
2022DECR000066  12/05/2022 ALCALDIA DEC APROV LLIC OBRES 12052022
2022DECR000067  12/05/2022 ALCALDIA DEC AUTO ACAMPADA 10052022
2022DECR000068  13/05/2022 ALCALDIA DEC AUTO PAS 13052022
2022DECR000069  17/05/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 17052022
2022DECR000070  17/05/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 17052022
2022DECR000071  19/05/2022 ALCALDIA DEC APROV LIQUIDACIO FRANJA PER CANVI TITULAR FINCA 16052022
2022DECR000072  19/05/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 17052022
2022DECR000073  19/05/2022 ALCALDIA DEC NOMENAMENT PRIMER TINENT D'ALCALDE 19052022
2022DECR000074  19/05/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 18052022
2022DECR000075  26/05/2022 ALCALDIA DEC AUTO ACAMPADA 25052022
2022DECR000076  27/05/2022 ALCALDIA DEC APROV CANVI TITULAR LLICÈNCIA D'ACTIVITATS 26052022
2022DECR000077  27/05/2022 ALCALDIA DEC ADJUDICACIO CONTRACTE ADQUISICIO BATERIES 19052022
2022DECR000078  27/05/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 24052022
2022DECR000079  27/05/2022 ALCALDIA DEC CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA 27052022
2022DECR000080  30/05/2022 ALCALDIA DEC CONVOC SUBVENCIO  TRACATAMENT TERAPEUTICS 27052022
2022DECR000081  30/05/2022 ALCALDIA DEC CONVOC SUBVENCIO DEPENDENCIA 27052022
2022DECR000082  30/05/2022 ALCALDIA DEC CONVOC SUBVENCIO DESPLAÇAMENTS ESTUDIANTS 27052022
2022DECR000083  30/05/2022 ALCALDIA DEC CONVOCATORIA SUBVENCIONS SUPORT A L'ESCOLARITAT 2022 26052022
2022DECR000084  03/06/2022 ALCALDIA DEC CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA 02062022
2022DECR000085  03/06/2022 ALCALDIA DEC APROV DESPESES MAIG 02062022
2022DECR000086  03/06/2022 ALCALDIA DEC CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA 02062022
2022DECR000087  03/06/2022 ALCALDIA DEC CESSIO CAMP DE FUTBOL 31052022
2022DECR000088  03/06/2022 ALCALDIA DEC CESSIO ESPAI COBERT 31052022
2022DECR000089  03/06/2022 ALCALDIA DEC AUTO ACTIVITATS 03062022
2022DECR000090  09/06/2022 ALCALDIA DEC ADHESIO ADRINOC 09062022
2022DECR000091  09/06/2022 ALCALDIA DEC AUTO PAS 08062022
2022DECR000092  13/06/2022 ALCALDIA DEC ASSABENTAT LLICÈNCIA D'ACTIVITATS 10062022
2022DECR000093  13/06/2022 ALCALDIA DEC ORDRE DEL DIA 10062022
2022DECR000094  17/06/2022 ALCALDIA DEC CESSIO CAMP DE FUTBOL 16062022
2022DECR000095  17/06/2022 ALCALDIA DEC REVERSIO NINXOL 03062022
2022DECR000096  21/06/2022 ALCALDIA DEC DELEGACIO DE COMPETENCIES 20062022
2022DECR000097  21/06/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 21062022
2022DECR000098  21/06/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 21062022
2022DECR000099  23/06/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL  23062022
2022DECR000100  23/06/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 23062022
2022DECR000101  29/06/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 28062022
2022DECR000102  29/06/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 28062022
2022DECR000103  29/06/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 28062022
2022DECR000104  29/06/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 28062022
2022DECR000105  30/06/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNCIPAL 29062022
2022DECR000106  01/07/2022 ALCALDIA DEC APROV DESPESES JUNY 30062022
2022DECR000107  05/07/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 01072022
2022DECR000108  08/07/2022 ALCALDIA DEC DESESTIMENT I ARXIU EXPEDIENT 08072022
2022DECR000109  14/07/2022 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 12072022
2022DECR000110  14/07/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 14062022
2022DECR000111  14/07/2022 ALCALDIA DEC CESSIO VESTIDORS 14072022
2022DECR000112  15/07/2022 ALCALDIA DEC APROV MODIF PRESSUPOST 4/2022 15072022
2022DECR000113  15/07/2022 ALCALDIA DEC INICI EXP TRANSFERENCIA CREDIT 15072022
2022DECR000114  19/07/2022 ALCALDIA DEC DEVOLUCIO FIANÇA 19072022
2022DECR000115  19/07/2022 ALCALDIA DEC ORDRE DEL DIA PLE 25 DE JULIOL DE 2022  15072022
2022DECR000116  19/07/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 19072022
2022DECR000117  20/07/2022 ALCALDIA DEC CESSIO ESPAI COBERT 19072022
2022DECR000118  22/07/2022 ALCALDIA DEC AUTO SORTIDA SAVASSONA 22072022
2022DECR000119  22/07/2022 ALCALDIA DEC AUTO ACAMPADA 21072022
2022DECR000120  22/07/2022 ALCALDIA DEC DELEGACIO FUNCIONS ALCADE PERIODE DE VACANCES 2022 22072022
2022DECR000121  26/07/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 25072022
2022DECR000122  02/08/2022 ALCALDIA DEC APROV DESPESES JULIOL 01082022
2022DECR000123  04/08/2022 ALCALDIA DEC APROVACIO CONVENI TREBALL I FORMACIO 04082022
2022DECR000124  29/08/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL  29082022
2022DECR000125  30/08/2022 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 30082022
2022DECR000126  31/08/2022 ALCALDIA DEC INCOACIO EXP APROV INVENTARI GENERAL DE BENS 2021 29082022
2022DECR000127  01/09/2022 ALCALDIA DEC APROV DESPESES AGOST 01092022
2022DECR000128  05/09/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 02092022
2022DECR000129  06/09/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 06092022
2022DECR000130  16/09/2022 ALCALDIA DEC ORDRE DEL DIA SESSIO EXTRAORDINARIA  24092022
2022DECR000131  16/09/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 16092022
2022DECR000132  19/09/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 19092022
2022DECR000133  19/09/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 19092022
2022DECR000134  20/09/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 20092022
2022DECR000135  20/09/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 20092022
2022DECR000136  20/09/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 20092022
2022DECR000137  20/09/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 20092022
2022DECR000138  22/09/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 22092022
2022DECR000139  22/09/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 22092022
2022DECR000140  26/09/2022 ALCALDIA DEC NOMENAMENT PRIMER TINENT D'ALCALDE 25092022
2022DECR000141  06/10/2022 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 06102022
2022DECR000142  06/10/2022 ALCALDIA DEC APROV LLIC OBRES 06102022
2022DECR000143  06/10/2022 ALCALDIA DEC DELEGACIONS REGIDORS 04102022
2022DECR000144  06/10/2022 ALCALDIA DEC APROV DESPESES SETEMBRE 30092022
2022DECR000145  13/10/2022 ALCALDIA DEC UTILITZACIO CAMP DE FUTBOL 13102022
2022DECR000146  19/10/2022 ALCALDIA DEC ORDRE DEL DIA PLE ORDINARI 24102022
2022DECR000147  24/10/2022 ALCALDIA DEC APROV SUBV PPI 2023 21102022
2022DECR000148  24/10/2022 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 20102022
2022DECR000149  27/10/2022 ALCALDIA DEC AUTO PAS 25102022
2022DECR000150  03/11/2022 ALCALDIA DEC ASSABENTAT LLICÈNCIA D'ACTIVITATS 28102022
2022DECR000151  03/11/2022 ALCALDIA DEC APROV DESPESES OCTUBRE 03112022
2022DECR000152  10/11/2022 ALCALDIA DEC APROVACIO PROJECTE  COBERTA DEL DIPOSIT SERRAT DE LA GARRIGA 10102022
2022DECR000153  10/11/2022 ALCALDIA DEC CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA 04112022
2022DECR000154  14/11/2022 ALCALDIA DEC CONTRACTACIO DIRECCIO I CSS OBRA CARRER DEL MIG 11112022
2022DECR000155  15/11/2022 ALCALDIA DEC PRORROGA LLIC OBRES 15112022
2022DECR000156  17/11/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 17112022
2022DECR000157  17/11/2022 ALCALDIA DEC  LLIC OBRES 17112022
2022DECR000158  17/11/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 17112022
2022DECR000159  17/11/2022 ALCALDIA DEC CESSIO LOCAL MUNICIPAL 17112022
2022DECR000160  22/11/2022 ALCALDIA DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR ARRANJAMENT DIPOSIT LA GARRIGA 18112022
2022DECR000161  22/11/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 17112022
2022DECR000162  23/11/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 22112022
2022DECR000163  23/11/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 22112022
2022DECR000164  23/11/2022 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 22112022
2022DECR000165  30/11/2022 ALCALDIA DEC APROVACIO BASES I CONVOCATORIA ARQUITECTE 30112022
2022DECR000166  30/11/2022 ALCALDIA DEC APROVACIO BASES I CONVOCATORIA AUXILLICÈNCIA D'ACTIVITATSR ADMINISTRATIU 30112022
2022DECR000167  02/12/2022 ALCALDIA DEC LIQUIDACIO CONVENI AIGUA LES MASIES DE RODA 01122022
2022DECR000168  12/12/2022 ALCALDIA DEC CESSIO MATERIAL 05122022
2022DECR000169  12/12/2022 ALCALDIA DEC APROV DESPESES NOVEMBRE 02122022
2022DECR000170  13/12/2022 ALCALDIA DEC ORDRE DEL DIA SESSIO EXTRAORDINARIA 12122022
2022DECR000171  13/12/2022 ALCALDIA DEC MODIF PRESSUPOST 6/2022 12122022
2022DECR000172  13/12/2022 ALCALDIA DEC AUTO PAS 12122022
2022DECR000173  15/12/2022 ALCALDIA DEC CONCESSIO SUBVENCIONS ESCOLARITAT II 12122022
2022DECR000174  15/12/2022 ALCALDIA DEC CONCESSIO SUBVENCIONS AMB PERSONES AMB DEPENDENCIA 14122022
2022DECR000175  15/12/2022 ALCALDIA DEC CONCESSIO SUBVENCIONS TRACTAMENTS TERAPEUTICS 14122022
2022DECR000176  15/12/2022 ALCALDIA DEC CONCESSIO SUBVENCIONS MOBILITAT JOVES 2022 14122022
2022DECR000177  15/12/2022 ALCALDIA DEC CONCESSIO SUBVENCIONS ESCOLARITAT 12122022
2022DECR000178  15/12/2022 ALCALDIA DEC CANVI TITULAR NINXOLS 14122022
2022DECR000179  16/12/2022 ALCALDIA DEC MODIFICACIO SESSIO 15122022
2022DECR000180  2022-12-22 ALCALDIA DEC ADJUDIACIO CONTRACTE TELECONTROLS 19122022
2022DECR000181  2022-12-22 ALCALDIA DEC CESSIO NINXOL 19122022
2022DECR000182  2022-12-23 ALCALDIA DEC SOL LOCAL MUNICIPAL 22122022
2022DECR000183  2022-12-23 ALCALDIA DEC CANVI TITULAR LLICÈNCIA D'ACTIVITATS 20122022
2022DECR000184  2022-12-23 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 20122022
2022DECR000185  2022-12-23 ALCALDIA DEC LLIC OBRES 20122022
2022DECR000186  2022-12-30 ALCALDIA DEC ACCEPTACIO SUBVENCIO FONS DE RESILIENCIA 3.0 29122022
2022DECR000187  2022-12-30 ALCALDIA DEC APROVACIO MODIFICACIO PRESSUPOST 7-2022 30122022
2022DECR000188  2022-12-30 ALCALDIA DEC APROV DESPESES DESEMBRE 30122022
Darrera actualització: 3.01.2024 | 10:24