Consulta prèvia sobre l'aprovació de la modificació puntual del POUM - PAU 1 Fussimanya

Dissabte, 25 de març de 2023

L'Ajuntament de Tavèrnoles, arrel de la petició del Consell Rector de la Junta de Compensació de Fussimanya, ha iniciat el procés de modificació puntual del del Pla d’Ordenació urbanística municipal de Tavèrnoles a l’àmbit del PAU-1 Fussimanya.

El mes de maig de 2022 l’Ajuntament de Tavèrnoles va rebre el suport tècnic a través del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per redactar la “Modificació Puntual de POUM en l’àmbit del PAU-1 de Fussimanya” d’acord amb les directrius que marca l’alternativa número 2 del document Estudi d’alternatives pel desenvolupament de la urbanització de Fussimanya. A finals del 2022 la Diputació de Barcelona va adjudicar la redacció d'aquesta modificació de POUM a l'arquitecte Ferran Navarro per un import de 19.360 €. El mes de febrer es va produir la primera reunió de treball entre l'equip redactor, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Tavèrnoles on es van determinar l'objecte del suport tècnic i les diferents fases de treball que es preveien.

Amb l’objectiu de millorar la participació de les persones interessades en el procediment d’elaboració de les normes, i amb caràcter previ a la confecció i aprovació inicial de la Modificació del Pla d’Ordenació urbanística municipal de Tavèrnoles a l’àmbit del PAU-1 Fussimanya, es porta a terme una consulta pública per recollir l’opinió dels veïns i veïnes, així com les organitzacions més representatives que puguin tenir interès, de conformitat amb allò establert de l’article 133 de la Llei 39/2025, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La ciutadania, les organitzacions i les associacions que així ho considereu, podeu fer arribar les vostres opinions, els vostres suggeriments i/o les vostres aportacions, sobre els aspectes plantejats en aquest anunci fins el dia 14 d’abril de 2023. L’aportació, opinió i/o suggeriments haurà de fer-se arribar mitjançant instància genèrica.

 
Darrera actualització: 27.03.2023 | 09:05