Santa Margarida d'Ardola

L'església apareix documentada l'any 1064. Aquesta església fou una capella rural que serví per al culte dels habitants de la contrada de l'antic terme del castell de Savassona, al lloc d'Ardola. L'any 1936 fou abandonada i paulatinament s'anà degradant fins que vers l'any 1945 s'ensorrà. De l'edifici tan sols resten dempeus els murs de tramuntana i de ponent. La volta, l'absis i el mur de migjorn són sensiblement esfondrats i les seves runes omplen tot l'interior de la nau. La capella era d'una sola nau, amb absis semicircular, obert al cantó de llevant. Tenia un possible atri o porxo adossat al costat de ponent que avui també és esfondrat. La volta deuria ésser de canó, encara ara deixa veure una part de la seva arrencada. La forma de l'absis es pot endevinar per una part que encara és visible. El portal d'entrada fou obert al mur frontal de ponent, actualment només en resta la part interior, que té un arc de mig punt amb dovelles sense decorar. Aquest portal ha estat espoliat per la part exterior.

L'església de Santa Margarida d'Ardola es troba dins l'antic terme del castell de Savassona, al lloc d'Ardola. El nom d'Ardola sembla que és d'origen ibèric i hom ha llançat la hipòtesis que podria ser el nom de l'antic poblat ibèric situat al Puig del Far.

Sempre fou una capella rural d'aquest indret, però depenent de la parròquia de Santa Maria de Vilanova de Sau.

L'església apareix documentada per primer cop l'any 1064 i d'acord als patrons constructius que presenta data molt probablement del mateix segle XI; el 1855 es pretengué elevar-la a la categoria de sufràgia a causa de l'augment demogràfic, però finalment va restar com era. El 1936 fou abandonada i s'anà degradant progressivament, fins que l'any 1945 s'ensorrà definitivament trobant-se actualment en estat de ruïna.

Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 23.11.2023 | 12:31